Екип

Администрация

...
Антон Костадинов
a.kostadinov@sami-m.com

Управител

...
Деница Калева
d.kaleva@sami-m.com

Контрол на качеството

...
Тони Гарабедян
toni.garabedyan@sami-m.com

Ръководител "Информационни технологии"

...
Румяна Кирилова
r.kirilova@sami-m.com

Организатор реклама и събития

...
Анелия Пенева
office@sami-m.com

Технически секретар

...
Слави Славчев
s.slavchev@sami-m.com

Организатор транспорт

Производство

...
Веселина Вълчева
v.valcheva@sami-m.com

Производствен директор

...
Явор Фандъков
y.fandakov@sami-m.com

Технолог-химик

...
Даниел Стоянов
d.stoyanov@sami-m.com

Готвач

Търговски отдел

...
Мирослав Райчев
m.raychev@sami-m.com
0882 555 554

Търговски директор

...
Ралица Кирова
r.kirova@sami-m.com
0887 332 880

Регионален търговски мениджър – София

...
Калоян Христов
k.hristov@sami-m.com
0884 322 381

Регионален търговски мениджър – Велико Търново

...
Ралица Стефанова
r.stefanova@sami-m.com
0884 117 588

Търговски сътрудник

...
Александър Петров
a.petrov@sami-m.com
0888 689 872

Регионален търговски мениджър – Стара Загора

...
Веселина Михайлова
v.mihaylova@sami-m.com
0887 298 271

Търговски сътрудник

Техническа осигуреност

...
Антон Марулевски
amarulevski@sami-m.com
0886420480

Главен инженер

...
Ивайло Ванов
i.vanov@sami-m.com
0884 322 385

Финансово-счетоводен отдел

...
Петя Максимова
p.maksimova@sami-m.com
account@sami-m.com
0885-525257

Зам. главен счетоводител

...
Мартина Милчева
m.milcheva@sami-m.com
0887-942492

Оперативен счетоводител

...
Стойчо Маринов
s.marinov@sami-m.com
088-8004442

Финансов анализатор

Свържете се с нас