За нас

Сертификати


IFS Food - единственият международен стандарт за производителите на храни

Стандарт за одит на качеството и безопасността на хранителни продукти