За нас

Политика за поверителност


 

Политика за обработване на лични данни и друга поверителна информация

***

 

„САМИ-М“ ЕООД, ЕИК 113016443, със седалище и адрес на управление: гр. Перник · ПК 2306 · ул.Захари Зограф № 143 (наричано по-кратко „САМИ-М“) поема ангажимент да обезпечи сигурността на Вашите лични данни.

„Лични данни“ са информация, отнасяща се до физическо лице, което се идентифицира или може да бъде идентифицирано чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. (например име, имейл, адрес, телефонен номер).

 1. Лични данни – субект на политиката.  Иинформирано съгласие с политиката.

Настоящата политика се отнася до Вашите личните данни, които САМИ-М събира с цел да Ви предостави своите продукти и услуги в Интернет пространството.

Използвайки този сайт и/или предоставяйки ни личните си данни, Вие се съгласявате с условията и практиките, описани в настоящата политика. Ако имате възражения, моля не използвайте този сайт или не ни предоставяйте каквито и да е лични данни.

САМИ-М си запазва правото да прави промени в настоящата политика по всяко време. Ето защо, Ви препоръчваме да четете политиката всеки път при посещаване на този сайт, за да се уверите, че сте запознати с всички промени при обработка на данните Ви.

Данни, събирани от САМИ-М

САМИ-М може да събира Ваши лични данни от различни източници, включително чрез:

–                   Онлайн и електронни взаимодействия с нас, включително чрез уеб сайтове, мобилни приложения, програми, текстови съобщения или приложения на уеб сайтове на трети лица, включително социални мрежи (например Facebook, LinkedIn, Instagram и др.) (наричани по-нататък общо „Сайтове на САМИ-М“);

–                   Офлайн взаимодействия с нас, включително чрез кампании за директен маркетинг, карти за регистрация на хартиен носител, участие в конкурси, състезания, игри и контакти чрез националния телефон за обслужване на клиенти на САМИ-М (в съответствие на съгласието, което сте предоставили);

–                   Взаимодействието Ви с онлайн целево съдържание (като например реклами), които САМИ-М или доставчици на услуги от наше име, Ви предоставят чрез уеб сайтове или приложения на трети страни.

1.1         Данни, които ни предоставяте директно

Това са данни, които ни предоставяте с Вашето съгласие за определена цел, включително:

 • Лична информация за контакти, включително всяка информация, която позволява на САМИ-М да се свърже с Вас лично (например име, имейл, домашен адрес, телефонен номер);
 • Демографска информация, включително дата на раждане, възраст, пол, населено място (географско местоположение, държава, град, пощенски код), любими продукти, хобита, интереси, информация за Вашето домакинство и начин на живот;
 • Информация за извършени от Вас плащания (например номер на кредитна карта, дата на валидност, адрес за фактуриране);
 • Информация за влизане в акаунт, включително всяка информация, която се изисква, за да се създаде потребителски акаунт на Сайт на САМИ-М (например ID за влизане / имейл, потребителско име, парола и таен въпрос / отговор);
 • Обратна информация от потребителя, включително информацията, която споделяте със САМИ-М за опита си с използването на продукти и услуги на САМИ-М (например Вашите коментари и предложения, препоръки и друга обратна информация, свързана с продукти на САМИ-М);
 • Създадено от потребителя съдържание (например снимки, видеоклипове и лични истории), което сте споделили със САМИ-М (с други потребители), като сте го качили на сайтовете на САМИ-М

 

1.2        Данни, събирани от други източници

Можем да обработваме информация за Вас чрез други законни източници, с цел да Ви предоставим информация за продуктите и услугите ни. Такива източници са събирачи на данни на трети страни – рекламни партньори на САМИ-М, публични източници и социални мрежи. Тази информация може да включва:

 • данни за осъществяване на контакт с Вас;
 • лични данни, които са част от Вашия профил в социална мрежа и за която сте дали разрешение на социалната мрежа да споделя с нас (например име, имейл адрес, пол, дата на раждане, град, снимка на профила, ID на потребител, списък с приятели). Можете да научите повече за данните, до които сте дали достъп, като посетите сайта на съответната социална мрежа.

 

 1. Лични данни на деца

В ограничени случаи, САМИ-М може да събира лични данни за деца под 12-годишна възраст с изричното съгласие от техен родител или настойник.

 

 1. 3. Защо САМИ-М събира лични данни и как ги обработва?

САМИ-М събира и обработва лични данни, само доколкото е необходимо за целите, за които са били получени. САМИ-М може да използва личните Ви данни за следните цели:

 • Поръчки– да обработваме и изпращаме Вашите поръчки и да Ви информираме за техния статус. Моля, имайте предвид, че има много сайтове за електронна търговия, които продават продукти, произведени или предлагани от САМИ-М, но които не са контролирани или управлявани от САМИ-М (например bg; fresko.bg и др.). Препоръчваме Ви да прочетете техните политики, включително в областта на поверителността, преди да правите покупки чрез тези уеб сайтове.
 • Поддръжка на акаунти – да създаваме и поддържаме Вашите акаунти, включително да администрираме всякакви програми, адресирани до Вас и участието Ви в игри, промоции и др.
 • Обслужване на потребители– да Ви осигурим потребителско обслужване, включително отговори на Вашите запитвания, жалби и общи отзиви за нашите продукти. Обслужването на потребители се осигурява чрез различни форми на комуникация  като електронна поща (e-mail), писмо, телефон и други.
 • Ангажираност на потребителите– за да сте по-активно ангажирани с нашите продукти и услуги. Това може да включва използването или публикуването на създадено от Вас съдържание.
 • Персонализиране– САМИ-М може да комбинира Вашите лични данни, събрани от един източник (например уеб сайт), с данните, събрани от друг източник (например офлайн събитие). Това предоставя на САМИ-М по-пълна представа за Вас като потребител, което от своя страна ни позволява да Ви предоставим по-добро обслужване, което включва:
  • Уеб сайтове– да подобрим и персонализираме Вашето взаимодействие с нашите сайтове, като използваме например информация за влизане, техническа информация за компютъра и / или предходна информация за използването на уеб сайта;
  • Продукти– да подобрим продуктите на САМИ-М, като ги приспособим към Вашите нужди и Ви предложим нови идеи за продукти. Това включва използването на демографска информация, информация за профилите на потребителите, както и обратна информация от потребителите;
  • Реклама според интересите– да ви предложим реклами, съобразени с Вашите интереси. Един от начините това да се случва е като се съпоставят дейност или информация, събрани на Сайтовете на САМИ-М, с Вашите данни, събрани на сайтове на трети страни (т.е. съпоставяне на данните). Този тип реклама е известен също като „онлайн поведенческа реклама“ или „целева реклама“. Такова персонализиране обикновено се извършва чрез „бисквитки“ или други подобни технологии.
 • Социални функции– да ви предложим редица услуги със социални насоченост:

–                    Уеб сайтове със социални функции на САМИ-М

Когато посещавате сайт на САМИ-М с обществени функции или когато качвате и споделяте рецепти, снимки, видеоклипове, художествено творчество или друго съдържание, САМИ-М може да използва и показва лични данни, които споделяте в тези сайтове.

–                    Уеб сайт функции за споделяне/ препоръчване

САМИ-М може да използва личните Ви данни, за да Ви предложи уеб сайт функции за споделяне или препоръчване, като например програма „Кажи на приятел“, където можете да споделите някои новини, информация за продукти, промоции или друго съдържание със семейство и приятели.

Това обикновено изисква събирането и използването на лична информация за контакти (например имена и имейли), така че избраното еднократно съобщение / съдържание да може да бъде доставено на съответните получатели.

–                    Социални мрежи на трети страни

САМИ-М може да използва личните Ви данни, когато си взаимодействате с функционалности на социални мрежи на трети страни като „Facebook Connect“ или „Facebook Like“. Тези функции могат да бъдат интегрирани в Сайтове на САМИ-М (включително за цели като провеждане на игри и други промоции) и да Ви дават възможност да споделяте съдържание с приятели.

Ако използвате тези функции, САМИ-М може да получи определена лична информация за Вас от профила Ви в социалните мрежи. Можете да научите повече за тези функции и за данните от профила Ви, които могат да бъдат споделени с САМИ-М, като посетите уеб сайта на съответната социална мрежа.

–                    Други специфични цели

Можем да използваме Вашите лични данни за други специфични бизнес цели, включително за поддържане на ежедневната работа и сигурността на Сайтовете на САМИ-М, за провеждане на демографски проучвания или одити, както и за да се свържем с Вас за потребителски проучвания.

 

 1. Споделяне на лични данни от страна на САМИ-М

САМИ-М може да споделя личните Ви данни с трети лица само при следните обстоятелства:

4.1         Свързани лица

САМИ-М може да предоставя личните Ви данни за законни бизнес цели, включително, но не само, вътрешни одити, съвместни промоционални активности, проучвания на поведението на потребителите и други.

4.2         Доставчици на услуги

САМИ-М може да ангажира доставчици на услуги, търговски представители или други трети лица, действащи от свое име или от името на САМИ-М, с цел администриране на Сайтове на САМИ-М и предоставяне на други услуги, достъпни за Вас. В процеса на предоставяне на тези услуги тези лица могат да получат достъп или по друг начин да обработват Вашите лични данни.

САМИ-М изисква своите партньори (които могат да бъдат базирани извън територията на страната, включително в страна, която не е член на Европейския съюз) да се съобразят с всички приложими закони за защита на данните и изискванията за сигурност (задълженията на страните най-често се уреждат в писмено споразумение).

4.3         Партньори в съвместни промоции и други кампании

САМИ-М може да стартира съвместна промоция или да спонсорирана кампания на друга компания/ сдружение, за която да събира и обработва личните Ви данни.

Вашите лични данни ще бъдат споделени с друго дружество, само ако сте избрали да получавате информация директно от тази компания. САМИ-М Ви препоръчва да четете политиката за поверителност на всяка такава компания, преди да споделите личните си данни. Ако не искате Вашите лични данни да се събират или споделят с компания, различна от САМИ-М, винаги можете да изберете да не участват в тази промоция/ кампания. Ако все пак дадете съгласие за съобщения от такава кампания, не забравяйте, че винаги имате право да се откажете. За тази цел трябва директно да се свържете с тази компания.

4.4         Законови изисквания и прехвърляне на дейността

САМИ-М може да разкрие лична информация, ако е длъжна да направи това по закон или ако по добросъвестна преценка на САМИ-М такова законно разкриване е разумно и необходимо, за да се спазят законовите процеси или да се отговори на каквито и да било претенции.

 

 

 

 

 1. Вашите права

5.1   Достъп и коригиране

Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни по всяко време. За тази цел,  изпратете ни искане за достъп. В редките случаи, в които не можем да осигурим достъп до лични Ви данни незабавно, ще Ви посочим причините.

Също така, имате право да поискате САМИ-М да коригира всякакви неточности в личните Ви данни.

Искането за достъп или актуализиране на личните Ви данни може да изпратите на info@sami-m.com.

Това е необходимо за защита на:

 • националната сигурност;
 • обществения ред;
 • лицето, за което се отнасят данните.